Tefiks_logo

Przepustnice

Przepustnice – to jeden z rodzajów armatury instalacyjnej charakterną cechą jakiego jest zamykające-sterujący element w kształcie dysku (tarczy), który obraca się wokół osi. Zwykle jest instalowany prostopadłe lub pod kątem do kierunku przepływu płynu.

Również taki przepustnicy są zwane zaworami motylkowymi. Pochodzę ta nazwa stąd, że ruch dysku ma pewnie podobieństwo z ruchami skrzydeł motyla.

Przepustnice są szeroko stosowane jako zamykające i sterujące-zamykające elementy. Są wykorzystywane w systemach wentylacyjnych, systemach klimatyzacji, systemach przeciwpożarowych i tak dalej.

Zawory motylkowe charakteryzują się niewielkim rozmiarem w porównaniu z innymi rodzajami podobnych elementów armatury instalacyjnej. Wagę i rozmiar mają znacznie mniejsze niż inne modeli. Na otwarcie i zamkniecie potrzebują mniej czasu, co może znacznie wypłynąć na terminowość reakcji w sytuacji awaryjnej. Kanał rurociągu częściowo zamknięty zasuwem, w tym i w warunkach gdy przepustnica przebywa w stanie otwartym. Przeciwdziałanie hydrauliczne nie jest zbyt wiele zauważalnie.

W zależności od konstrukcji i funkcji przepustnicę są podzielane na:

• Ze względu na mocowanie klapy:

- przepustnice mimośrodowe – oś obrotu tarczy nie zbiega się z osią własne tarczy;
- przepustnice centryczne – oś obrotu tarczy zbiega się z jego osią ze względu na sposób połączenia.

Do zalet przepustnic możemy odnieść następnie cechy:

• Prosta konstrukcja;
• Niska cena;
• Mała waga oraz budowlana długość;
• Łatwość instalacji i naprawy;
• Możliwość instalacji w dowolnym położeniu rurociągu (pionowym lub poziomowym);
• Minimalny czas potrzebny do otwierania i zamykania;
• Długi termin eksploatacji;
• Małe straty hydrauliczne;
• Możliwość stosowania do rur o dużej średnice.

Przepustnice mają następne wady:

• Niezdolność do pracy w środowiskach produkcyjnych z bardzo krystalizowanymi inkluzjami;
• Niewystarczająco wysoka szczelność przy wysokich ciśnieniach;

Przepustnice do wody są powszechnie używane w progresywnej branży budowlanej w czasie budowy obiektów budownictwa mieszkaniowego i usług komunalnych, a także obiektów infrastruktury. Odbywa się to ze względu na najwyższe dane wydajności oraz długi termin eksploatacji przepustnic.

Przepustnice są używane jako element blokujący do wody, sprzężonego powietrza oraz innych przyjaznych środowiskach (przykładowo, przepustnice do paliwa).

 

Ze względu na rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.